2019-01-10 16:07
Joukkueenjohtajat ja Rahastonhoitajat

Tulorekisteri: Tärkeää tietoa rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille

Tulorekisteri on otettu käyttöön ja se vaikuttaa seuratoiminnassa seuraavasti

Kaikki seurasta (mukaan lukien joukkueet) maksetut palkat, matkakorvaukset ja päivärahat on ilmoitettava tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien.
Ilmoitus tulorekisteriin tulee tehdä viiden kalenteripäivän kuluessa palkan tai palkkioiden maksusta. Tämä koskee kaikkia maksettuja palkkoja, palkkioita, matkakorvauksia ja päivärahoja.
Seuran tilitoimisto Alkemax Oy ilmoittaa aina tiedot tulorekisteriin.

Toimintatapa seurassa:
1. Seuran palkkaamien työntekijöiden, valmentajien ja ohjaajien palkat, matkakorvaukset, päivärahat ja muut mahdolliset palkkiot ilmoitetaan suoraan tilitoimisto Alkemaxin toimesta tulorekisteriin.
2. Jos joukkueella on valmentajia, ohjaajia, joukkueenjohtajia, huoltajia tai muita joukkueeseen kuuluvia jäseniä, joille maksetaan palkkioita tai matkakorvauksia, on toimittava seuraavasti:
a. Joukkue (rahastonhoitaja/joukkueenjohtaja) maksaa muodostuneen matkalaskun suuruisen summan seuran päätilille FI88 5358 5440 0095 00, viestikenttään joukkueen nimi ja matkalaskun tekijän nimi. Sen jälkeen jojo/rahastonhoitaja toimittaa hyväksymänään maksutiedot sekä valmiin ja täydellisin tiedoin varustetun matkalaskun osoitteeseen laskutus@porvoonsalibandyseura.net.
Sähköpostilla lähetetystä maksutiedosta tulee selvitä maksettavan korvauksen suuruus, kenelle maksu maksetaan (hetu, osoite, tilinumero) ja maksun suorittaneen joukkueen nimi.
b. Matkakorvaukset, palkkiot ja palkat maksetaan kuun viimeisenä arkipäivänä, joten kuluvan kuun palkka- ja matkalaskutiedot on toimitettava laskutukseen ajoissa, viimeistään 5 arkipäivää ennen maksupäivää.
c. Joukkue ei maksa korvauksia tai palkkoja jäsenelleen suoraan joukkueen tililtä. Tällä varmistetaan se, että kaikki ilmoitukset tulorekisteriin tehdään ajallaan seuran toimesta.
d. Tilitoimisto kirjaa tarvittavat tiedot tulorekisteriin tehdään tilitoimiston kautta ajallaan.
3. Ostoista (varusteet, tarvikkeet, joukkueruokailut) aiheutuneet kulut voi joukkue normaalisti korvata joukkueensa jäsenelle kuittia vastaan. Näitä ei tarvitse ilmoittaa eteenpäin.

Ohjeistus koskee kaikkia Porvoon Salibandyseura ry:n joukkueita, ryhmiä, tilinhoitajia sekä emoseuraa.

Infoa tulorekisteristä löytyy kattavasti verottajan sivuilta: https://www.vero.fi/tulorekisteri/
 

Ongelmatilanteissa, ota yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan, kiitos.